Najnovije vijesti i događaji u našoj školi.

Važne informacije za učenike, njihove roditelje i profesore.

Školstvo u Širokom Brijegu i cijeloj Hercegovini vezano je isključivo uz dolazak fratara iz Bosne Srebrene u Hercegovinu 1844. godine. Od tada školstvo ide uzlaznom linijom u Hercegovini  i franjevci su odmah 

Profesori GfDM

Nastavničko vijeće Gimnazije fra Dominika Mandića čini  37 profesora podijeljenih u osam stručnih aktiva: Hrvatski jezik, Strani jezici, Matematika, fizika i informatika, Povijest i zemljopis, Biologija i kemija, …

Program škole

Program opće gimnazije ima razmjernu zastupljenost svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a izborna je nastava od drugog razreda obvezni dio nastavnog plana i programa.

Također, u našoj školi maturanti imaju priliku proći intenzivne pripreme za polaganje ispita na Državnoj maturi iz svih glavnih predmeta, odnosno iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog jezika i fizike.

Događaji u školi

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.