Uručene njemačke jezične diplome DSD 2

Ispitu je pristupilo ukupno 12 učenika četvrtih razreda. Osmero je dobilo njemačku jezičnu diplomu DSD 2, četvero certifikat DSD 2 za položene dijelove ispita.

Od učenika koji su dobili njemačku jezičnu diplomu četvero je postiglo C1 razinu, dok je četvero postiglo B2 razinu (prema ZEROJ- Zajedničkom europskom referentnom okviru za strane jezike). Učenici su pokazali izvrsno znanje u području pisanja, govorenja, razumijevanja kroz čitanje i slušanje. Ispit se održao u studenome 2022. godine.
Čestitamo našim učenicima i njihovim mentorima!