Rezultati ljetnog upisnog roka

Upis učenika u Gimnaziju fra Dominika Mandića vrši se 3. srpnja 2023. godine  od 8:00 do 12:00 sati.

Potrebna dokumentacija za upis:
-Ispis  potvrde o upisu
-Originalne svjedodžbe
-Izvadak iz matične knjige rođenih

 

R.broj Prezime Ime Bodovi
1. Kolobarić Eva 60.00
2. Pavković Marija 60.00
3. Gilja Ines 60.00
4. Pavković Josipa 60.00
5. Kvesić Emanuel 60.00
6. Marić Helena 60.00
7. Galić Darija 60.00
8. Soldo Josip 60.00
9. Kožul Lucija 60.00
10. Pavković Matea 60.00
11. Markić Kata 60.00
12. Barać Ana 60.00
13. Bazina Ivan 60.00
14. Galić Marina 60.00
15. Kvesić Ante 60.00
16. Milas Mislav 60.00
17. Galić Petar 60.00
18. Čović Barbara 60.00
19. Martinović Marija 60.00
20. Zadro Lana 60.00
21. Kraljević Petar 60.00
22. Bogdan Marijana 60.00
23. Čuljak Petra 60.00
24. Mikulić Marija 60.00
25. Čuljak Andrea 60.00
26. Šušak David 60.00
27. Sesar Tomo 60.00
28. Karačić Leon 60.00
29. Sabljić Iva 60.00
30. Ćavar Dora 60.00
31. Musa Luka 60.00
32. Draškić Petra 60.00
33. Knezović Stanko 60.00
34. Hrkać Marija 60.00
35. Perko Ante 59.00
36. Mikulić Karmela 59.00
37. Crnjac Sara 59.00
38. Sesar Iva 58.00
39. Čolak Josip 58.00
40. Topić Tea 58.00
41. Kolobarić Daniel 58.00
42. Soldo Luka 58.00
43. Ljubić Petra 58.00
44. Marušić Laura 58.00
45. Ćorić Luka 58.00
46. Grbešić Eva 57.00
47. Damjanović Marijano 57.00
48. Mandić Mia Mara 57.00
49. Knezović Lucija 57.00
50. Zelenika Tea 57.00
51. Matijević Ivan 57.00
52. Sabljić Josip 57.00
53. Glavina Sara 57.00
54. Bošnjak Sara 57.00
55. Zeljko Leon 57.00
56. Čović Karlo 57.00
57. Čović Lana 57.00
58. Lončar Sara 56.00
59. Sesar Iva 56.00
60. Zovko Ana 56.00
61. Zovko Katja 56.00
62. Mandić Sara 56.00
63. Ćubela Josip 56.00
64. Čović Mislav 55.00
65. Škrobo Sara 55.00
66. Ivanković Paola 55.00
67. Sabljić Teo 55.00
68. Jelić Petra 55.00
69. Soldo Franjo 55.00
70. Tadić Max 55.00
71. Ljubić Marko 54.00
72. Ivanković Luka 54.00
73. Kraljević Lucija 54.00
74. Bubalo Mara 53.00
75. Bošnjak Petra 53.00
76. Lasić Ana 52.00
77. Zovko Luka 52.00
78. Leko Eva 52.00
79. Mandić Juraj 52.00
80. Zovko Ante 52.00
81. Barbarić Ela 52.00
82. Leko Andrej 52.00
83. Naletilić Iva 52.00
84. Kvesić Katarina 51.00
85. Topić Marija 51.00
86. Rajič Katarina 49.00
87. Ćorić Lukša 48.00
88. Mikulić Tomislav 48.00
89. Zovko Gabrijel 47.00
90. Lovrić Matej 46.00
91. Naletilić Jelena 46.00
92. Karačić Robert 45.00
93. Zovko Ivan 45.00
94. Šantić Matko 44.00
95. Kvesić Ivano 44.00
96. Miličević Luka 44.00
97.    Josip Pušić 42.00