Klokan matematičar

Na Međunarodnom matematičkom izazovu Klokan održanom 21. ožujka, sudjelovalo je naših 50 učenika, a među 10% nagrađenih i najuspješnijih učenika u BiH našlo se 7 naših učenika.

KATEGORIJA JUNIOR:
RANG U
BiH
IME I PREZIMERAZRED
5.Jure   Čolak2.a
36.Andrej  Lasić2.b
KATEGORIJA STUDENT:
RANG U
BiH
IME I PREZIMERAZRED
17.Matej Gašpar4.d
23.Filip Cigić3.b
27.Tomislav Ivanković3.c
31.Jakov Kraljević4.c
32.Luka Lasić3.d