II.e

 

Razrednik: prof. Marijana Odak

 

 

Broj Prezime Ime
1. Kopilaš (V) Lucija
2. Kovačić Iva
3. Kraljević Katarina
4. Lasić Lorena
5. Lovrić Gabrijela
6. Ljubić Antonija
7. Mandić Marija
8. Matijević Lana
9. Naletilić Klara
10. Rajič Leonarda
11. Soldo Nikolina
12.  Zovko  Katarina