III.d

 

Razrednik: prof. Ana Jelić

Broj Prezime Ime
1. Bjelica Nikola
2. Brekalo Mia
3. Crnjac Domagoj
4. Ćavar Mia
5. Jurić Marko
6. Kovačić Marko
7. Kožul Petra
8. Lasić Luka
9. Lovrić Katarina
10. Marušić Luka
11. Musa Lucija
12. Musa Nikolina
13. Pavković Ema
14. Pinjuh Klara
15. Primorac Marija
16. Slišković Lovre
17. Sušac Ivan
18. Šantić Domagoj
19. Šušak Ljiljana
20. Šušak Nina
21. Velić Jakov
22. Zelenika Paola