IV.a

Razrednik: prof. Marija Cigić

 

Broj Prezime Ime
1. Banožić Martina
2. Bevanda Marko
3. Bubalo Marko
4. Bubalo Mateo
5. Ćavar Katarina
6. Ćuk Žana
7. Galić Barbara
8. Jelić Iva
9. Jelić Ivan
10. Martinović Anamarija
11. Martinović Marijana
12. Mikulić Iva
13. Mikulić Mia
14. Petrović Ante
15. Soldo Ana
16. Soldo Janja
17. Udovičić Antonija
18. Udovičić Vanesa
19. Vukoja Lea