Profesori i djelatnici Gimnazije

Ravnatelj: Miroslav Bošnjak

Zamjenica ravnatelja: Marijana Pažin-Ivešić

Pedagoginja: Anita Primorac

Tajništvo: Ljiljana Suton

Računovodstvo: Božana Lovrić Knezović, Kristina Šaravanja

Školski koordinator: Ivana Jelčić

Hrvatski jezik: Anica Šušak, Ankica Dujmović, Ana Skoko, Maja Zovko, Jelena Marušić, Marija Jurić Galić, Ana Leko

Engleski jezik: Dinko Jurić, Marija Zovko-Jurić, Blago Kraljević, Maja Slišković, Maja Zovko, Jelena Marušić, Ana Leko

Njemački jezik: Damir Draškić, Dijana Soldo, Katarina Mandić, Kristina Rezić, Ljubica Skoko, Mila Katava

Latinski jezik: Ivona Glavaš, Zorana Bešlić

Likovna umjetnost: Dragana Nuić-Vučković, Marija Topić-Mikulić

Glazbena umjetnost: Iva Sušac

Povijest: Ante Topić, Mario Barbarić, Marijana Odak, Josipa Ćuk

Matematika: Ivana Paponja, Vesna Čolak, Ana Jelić, Marija Cigić

Zemljopis: Mario Brkić, Marijana Odak, Josipa Ćuk

Fizika: Damir Galić, Filipa Galić

Biologija: Tončica Ćorić, Divna Majić, Josipa Zovko, Marija Kraljević

Kemija: Marija Kožul, Divna Majić, Josipa Zovko, Marija Kraljević

Politika i gospodarstvo/ Sociologija/ Filozofija: Danijela Galić

Logika/ Filozofija: Marija Jurić Galić

Tjelesna i zdravstvena kultura: Igor Jelčić, Dalibor Kožul, Karlo Zovko

Psihologija: Monika Bošnjak

Informatika: Drago Šaravanja

Vjeronauk: fra Džoni Dragić, fra Zlatko Ćorić

Knjižnica: Blanka Kraljević, Marina Ćeškić

 

Ostali djelatnici: Sonja Vukoja, Ljilja Grbešić, Marijana Ljubić, Marica Jurilj, Gojko Vukoja, Damir Karačić